Գինին աստվածների խմիչքն է

© {{Y}} Գրիգորյան Գրուպ