Skip to content Skip to footer

«Այգաշող» կարմիր սեղանի

Թնդությունը – 11-13% ծավ 13%
Տիտրվող թթվությունը – 6.0%
Ցնդող թթվությունը 1.1%
Բնութագիրը և օրգանոլեպտիկ հատկությունները
Գինին կարմրամանուշակագույնից մինչև Մուգ նռան գույնի է, լիքը հարմոնիկ է, Դուրեկան տտիպությամբ:
Օրդդինար կարմիր գինին պատրաստվում է Արարատի տարածաշրջանի խաղողի կարմիր Փոփոխակներից:
Խաղողի հավաքը կատարվում է 18%-ից ոչ Ցածր շաքարայնության դեպքում:

Category: Product ID: 18957