Skip to content Skip to footer

«Այգաբաց» կարմիր սեղանի

Պատրաստված է Արարատի տարածաշրջանում ոչ շատ շրջանացված Տիգրանի տեսակի սև խաղողից,որի քանակությունը գինու Ձևավորմանը կազմել է՝ – 50% Կախեթ տեսակի խաղող – 30%
Հաղթանակ տեսակի  խաղող -20%
Գինու  թնդությունը՝-11-13 ծավ %  /13%/
Տիտրվ.թթվությունը՝  0.5-6.5%
Ցնդող  թթվությունը՝  0.5-0.9%
Գինին իր գույնով, մարմնեղությամբ և որակական այլ հատկանիշներով Բարձր գնահատականի է արժանացել համտեսի ներկայացված Համապատասխան մասնագետների կողմից:

Category: Product ID: 18965