Skip to content Skip to footer

«Այգաշող» կարմիր կիսաքաղցր

Թնդությունը-10-12% ծավ 12%
Շաքարայնությունը – 4-6%
Տիտրվող  թթվությունը  6.0%
Ցնդող թթվությունը  մինչև 1.3%
Բնութագիրը  և օրգանոլեպտիկ հատկությունները
Ա. Գույնը-կարմրամանուշակագույնից մինչև նռան գույնի
Բ.համը և բուրմունքը-գինին մարմնեղ է,հարմոնիկ, մրգի և  հատապտղի  երանգով: Թույլատրելի ծծմբային թթվի  առկայությունը150մգ/լիտր՝ այդ թվում15մգ/լիտր ծծմբային թթու ազատ վիճակում:
Գինին  պատրաստվում է Կախետ փոփոխակի  խաղողից, Ինչպես նաև  տեղական սև  սորտի փոփոխակի խաղողներից Սև Սարի,սև խարջի,Տիգրանի և այլ սորտեր Բերքահավաքը   կատարվում է 20% շաքարայնությունից ոչ պակաս:

Category: Product ID: 18950